Magister filologii germańskiej z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży tłumaczy przysięgłych szybko i profesjonalnie przetłumaczy Twoje dokumenty z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

Jestem profesjonalistą i posiadam duże doświadczenie w tłumaczeniach zarówno pisemnych jak i ustnych.

Gwarantuję krótkie terminy realizacji oraz absolutną poufność zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz etyką zawodową.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Wałbrzychu. Tłumaczę wszelkie dokumenty z języka niemieckiego i na język niemiecki jak np.:

 • dokumenty samochodowe
 • akty USC
 • wyroki sądowe
 • dokumenty medyczne jak wypisy ze szpitala, karty choroby itp.
 • teksty administracyjne, urzędowe
 • dokumenty firmowe jak np. umowy spółek, świadectwa pracy
 • teksty reklamowe, prospekty
 • instrukcje obsługi urządzeń technicznych i sprzętu użytku codziennego.

Wykonuję również:

 • tłumaczenia dokumentów potrzebnych do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych: jak aktów urodzenia, świadectw pracy, zaświadczeń o niekaralności, paszportów, kart pobytu, pozwoleń na pracę itp.
 • tłumaczenia aktów notarialnych, pełnomocnictw, upoważnień,
 • tłumaczenia przysięgłe świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń oraz nadanych certyfikatów

Oferuję także tłumaczenia ustne / konsekutywne podczas konferencji czy spotkań biznesowych. Tłumaczę ceremonie ślubne w USC, oraz poza urzędem (np. zamek „Książ”)