Magister filologii germańskiej z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży tłumaczy przysięgłych szybko i profesjonalnie przetłumaczy Twoje dokumenty z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

Jestem profesjonalistą i posiadam duże doświadczenie w tłumaczeniach zarówno pisemnych jak i ustnych.

Gwarantuję krótkie terminy realizacji oraz absolutną poufność zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz etyką zawodową.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Wałbrzychu. Tłumaczę wszelkie dokumenty z języka niemieckiego i na język niemiecki jak np.:

  • dokumenty samochodowe
  • akty USC
  • wyroki sądowe
  • dokumenty medyczne jak wypisy ze szpitala, karty choroby itp.
  • teksty administracyjne, urzędowe
  • dokumenty firmowe jak np. umowy spółek, świadectwa pracy
  • teksty reklamowe, prospekty
  • instrukcje obsługi urządzeń technicznych i sprzętu użytku codziennego.

Wykonuję również:

  • tłumaczenia dokumentów potrzebnych do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych: jak aktów urodzenia, świadectw pracy, zaświadczeń o niekaralności, paszportów, kart pobytu, pozwoleń na pracę itp.
  • tłumaczenia aktów notarialnych, pełnomocnictw, upoważnień,
  • tłumaczenia przysięgłe świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń oraz nadanych certyfikatów

Oferuję także tłumaczenia ustne / konsekutywne podczas konferencji czy spotkań biznesowych. Tłumaczę ceremonie ślubne w USC, oraz poza urzędem (np. zamek „Książ”)